За нас

    "МКИ" ООД е създадена през 2007 г. с предмет на дейност: консултантски услуги, разработване на технологии за производство на изделия от метал;  производство на всякакъв вид технадзорни съоръжения работещи при високи температури и налягания, нестандартно оборудване; доставка на изделия от метал предназначени за инсталации за вода, пара, газ, химически и други агресивни среди.
    Инженерно техническият и работнически персонал на фирмата има над 20 години производствен стаж в областта на изработката и доставката на нестандартно оборудване, ремонт и възстановяване на части  и апарати за химическата промишленост.
    Нашите усилия са насочени към една по-гъвкава система на управление и високо качество, базирано на знания и натрупан опит. Целите и амбициите ни са да продължим да развиваме това от което разбираме и което умеем и в максимална степен да удовлетворим всички изисквания на нашите клиенти.

    Изпълнявайки своята работа гарантираме възможно най кратки срокове и  качество отговарящо на световните стандарти. За целта използваме само високо качествени материали, модерна техническа база и съвременни технологии за производство.

ДЕГАЗАТОР   ДЕГАЗАТОР ДЕГАЗАТОР ДЕГАЗАТОР

ДЕГАЗАТОР

Клиент: "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Подобект: Очистка на С4 чрез адсорбация"

Вм…