За нас

 

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-20634-C01

"Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

Бенефициент: Метал Консулт Инженеринг ООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020г.

Край: 28.12.2020г.

 

"МКИ" ООД е създадена през 2007 г. с предмет на дейност: консултантски услуги, разработване на технологии за производство на изделия от метал;  производство на всякакъв вид технадзорни съоръжения работещи при високи температури и налягания, нестандартно оборудване; доставка на изделия от метал предназначени за инсталации за вода, пара, газ, химически и други агресивни среди.
    Инженерно техническият и работнически персонал на фирмата има над 20 години производствен стаж в областта на изработката и доставката на нестандартно оборудване, ремонт и възстановяване на части  и апарати за химическата промишленост.
    Нашите усилия са насочени към една по-гъвкава система на управление и високо качество, базирано на знания и натрупан опит. Целите и амбициите ни са да продължим да развиваме това от което разбираме и което умеем и в максимална степен да удовлетворим всички изисквания на нашите клиенти.

    Изпълнявайки своята работа гарантираме възможно най кратки срокове и  качество отговарящо на световните стандарти. За целта използваме само високо качествени материали, модерна техническа база и съвременни технологии за производство.

ДЕГАЗАТОР   ДЕГАЗАТОР ДЕГАЗАТОР ДЕГАЗАТОР

ДЕГАЗАТОР

Клиент: "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Подобект: Очистка на С4 чрез адсорбация"

Вм…