За нас

Услуги

 

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-20634-C01

"Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

Бенефициент: Метал Консулт Инженеринг ООД

ВИЖ ОЩЕ

"МКИ" ООД извършва следните услуги:


технически консултации 
-  изготвяне на техническа и технологична документация
-  изготвяне на заваръчни процедури свързани с всички методи на заваряване на металите по ASME и EN
-  ремонт и възстановяване на износени детайли
-  изработка на нови детайли с превантивни износоустойчиви слоеве

ВИЖ ОЩЕ

ДЕГАЗАТОР   ДЕГАЗАТОР ДЕГАЗАТОР ДЕГАЗАТОР

ДЕГАЗАТОР

Клиент: "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Подобект: Очистка на С4 чрез адсорбация"

Вм…